Redovni član SIGMA centra može biti svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da pismeno izjavi da prihvaća ciljeve SIGMA centra. Redovni članovi SIGMA centra mogu biti stranci i strane pravne osobe pod uvjetima utvrđenim u stavku 1. i u skladu sa Zakonom. Pored redovnih članova SIGMA centar okuplja i simpatizere. Popis i evidenciju svih redovnih članova i simpatizera vodi SIGMA centar.

Prava i obaveze redovnih članova SIGMA centra su:
· da sudjeluju u radu SIGMA centra ili pružaju pomoć SIGMA centru.
· da biraju i budu birani.
· da svojim radom doprinosu ugledu SIGMA centra.
· da poštuju odredbe Zakona, Statuta i općih akata SIGMA centra.
· da budu informirani o radu SIGMA centra.

Redovni član SIGMA centra se postaje dobrovoljnim pristupanjem i na prijedlog dva redovna člana, nakon čega se potpisuje pristupnica kojom se prihvaćaju ciljevi, djelatnost i svi važeći akti SIGMA centra. Redovni članovi SIGMA centra dužni su plaćati godišnju članarinu u iznosu od 100 kn.

Redovno članstvo u Udruzi prestaje:
· zahtjevom za dobrovoljno istupanje koje se podnosi u pisanom obliku i o kojem odlučuje Upravni odbor najkasnije u roku od 30 dana, nakon čega se smatra da je zahtjevu udovoljeno.
· odlukom Upravnog odbora o isključenju zbog nepoštivanja statuta SIGMA centra ili narušavanja ugleda SIGMA centra.
· prestankom plaćanje članarine.

Ukoliko je redovni član obavljao važnu dužnost i na bilo koji način bio zadužen, bilo preko dokumenata ili preko materijalnih dobara, mora prethodno ispuniti sve svoje obaveze. Tek tada njegovo članstvo može biti prekinuto. Simpatizer može postati svaka osoba bez starosnih ograničenja koja će ispuniti pristupnicu s naznakom "Simpatizer". Simpatizer nije dužan plaćati članarinu, nema biračko pravo u tijelima SIGMA centra i ne može se miješati u rad SIGMA centra, ali ima pravo biti obaviješten o radu udruge.
Početna
O nama
Aktivnosti
Lokacija
Korisni kontakti
Zanimljivi linkovi
O donatorima
S.O.S info-glasnici
Policija u zajednici
Kontaktirajte nas

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar