| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

HRVATSKI CENTAR CENTAR ZA RAZMINIRANJE
podružnica Karlovac


Općina Tounj sa svojom površinom od oko 96,5 km2 i pretežno brežuljkastom i šumovitom konfiguracijom predstavlja važno ribolovno-stočarsko te turističko područje Karlovačke županije. Područje općine Tounj bilo je dijelom zahvaćeno ratnim djelovanjima u vrijeme obrambenog domovinskog rata.
Zbog tih razloga na tom području posijan je određen broj minsko-eksplozivnih sredstava te je vrlo bitno ukazati na problem miniranosti tog područja, kako bi bez obzira na problem mina socijalni te turističko-privredni život dosegli prijeratnu razinu.
Prema podacima koje posjeduje HCR ukupno sumnjivo minirani prostor u općini Tounj širi se na otprilike 15 km2 i računa se da postoji otprilike 26 minskih zapisnika prema kojima je posijano otprilike 1100 mina. Minski sumnjivi prostor i mine su pretežno raspoređene u jugoistočnom dijelu općine, odnosno uz dolinu rijeke Tounjčice, te južno od Kamenice Skradničke i Juzbašića.
HCR svojim općim izvidima, tehničkim izvidima ili izvidima s kojima se predlaže razminiranje određenog područja svake godine planski reducira područja sumnjivog prostora u općini Tounj. Do sada je u toj općini razminirano oko 150.000 m2 površine.
Ta površina se odnosi na područje Kamenice Skradničke. Slijedećih godina HCR će, što je više moguće, nastojati reducirati sumnjivi prostor u općini Tounj kako bi se što prije uspostavilo zadovoljavajuće okružje za veći razvoj turizma, stočarstva, ribolova, industrije, odnosno svih potencijalnih resursa koje nudi ova Karlovačka općina.


PMR-2A
(protupješačka mina rasprskavajuća-2A)
U cijelom nizu mina koje se na području Republike Hrvatske mogu naći, u velikom postotku je i protupješačka mina rasprskavajuća-2A popularno zvana "kuruza".
| Pravilnik o načinu polic. postupanja |
| Transparency International |
| PCAP International |
| Ekologija - ozonske rupe |
| OSCE/OESS |
| Služba spašavanja na vodi |
| Svjetski Dan stanovništva |
| Minska situacija općine Tounj |
| Masovno trovanje mačaka |
| Udruga Rajska ptica |
| NVO i uloga u društvu |
| Udruga Izvor |
| Popis terap. zajed. za odvikavanje |

PMR-2A se sastoji od metalnog tijela mine, eksplozivnog punjenja, upaljača i nasadnog kolčića. Mina radi na potez, a potezna žica može se razvući do petnaest metara. Takvim postavljanjem mina je veoma opasna jer se ne mora naići na nju direktno već potezanjem potezne žice mina se aktivira. Potezna žica veoma je tanka i teško uočljiva. Sama mina može se veoma uspješno maskirati na mjestu postavljanja. Ubojito djelovanje mine je do pedeset metara, a ranjavajuće čak do sto metara. Mina se postavlja kao pojedinačna, u grupe mina, minska polja i mješovita minska polja. U mješovitim minskim poljima se postavlja kao protupješačko osiguranje oko protutenkovskih mina. Kao pojedinačna i u grupama mina većinom se postavlja na putovima, šumskim prolazima, raznim usjecima, kanalima itd. Kada se postavlja u minska polja najčešće je to u šumovitim, grmovitim prostorima te u visokoj travi kao protupješačka zapreka, te na svim pješački prohodnim područjima.U današnje vrijeme nakon njihove vojne upotrebe zaostale mine su prijetnja civilnom stanovništvu te normalizaciji njihova života, a posebna su prijetnja brojnim poljoprivrednicima, lovcima, ribolovcima te svima koji se kreću po minski sumnjivim područjima.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar