| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

OSCE/OESS
Organization for Security and Co-operation in Europe
Mission to Croatia Mission to Croatia
Field Centre Sisak

Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj uspostavljena je 18. travnja 1996. godine, u vrijeme kada je Hrvatska bila suočena sa složenim nasljeđem problema iz svoje socijalističke prošlosti, uz materijalne posljedice rata, reintegraciju područja koja su ranije bila pod nadzorom Srba te zadatke vezane uz uspostavu povjerenja.

Mandat Misije
Na tim je temeljima Misija, u okviru svoga mandata, od svojih početaka pa sve do danas pomagala i savjetovala Vladu i druge relevantne skupine unutar društva. Podupirući ove strateške ciljeve, Misija kroz svoju strukturu područnih ureda na cijelom području države prati ispunjavanje vanjskih i unutarnjih obveza te održava dijalog sa svim relevantnim ustanovama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Prvi mandat (usvojen 18. travnja 1996. godine odlukom Stalnoga vijeća br. 112) ovlastio je Misiju da "pruža pomoć i stručno mišljenje hrvatskim vlastima na svim razinama, kao i zainteresiranim pojedincima, skupinama i organizacijama, na područjima zaštite ljudskih prava i prava osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama. U tom kontekstu te s ciljem poticanja pomirbe, vladavine zakona i usklađenosti s najvišim međunarodno priznatim standardima, Misija će takoder pomagati i pružati savjete u svezi s punom provedbom zakonodavstva i pratiti pravilan rad i razvoj demokratskih ustanova, postupaka i mehanizama. <
| Pravilnik o načinu polic. postupanja |
| Transparency International |
| PCAP International |
| Ekologija - ozonske rupe |
| Služba spašavanja na vodi |
| Svjetski Dan stanovništva |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Tounj |
| Masovno trovanje mačaka |
| Udruga Rajska ptica |
| NVO i uloga u društvu |
| Udruga Izvor |
| Popis terap. zajed. za odvikavanje |
Dana 26. lipnja 1997. godine, Stalno vijeće (Odluka br. 176) proširilo je mandat ovlastivši Misiju "da pomaže i prati provedbu hrvatskoga zakonodavstva i međunarodnih sporazuma i obveza koje je preuzela hrvatska Vlada glede dvosmjernoga povratka svih izbjeglica i prognanika i zaštite njihovih prava." Misija je nadalje dobila ovlasti davati posebne preporuke hrvatskim vlastima te upućivati hitna pitanja Stalnome vijeću. Dana 25. lipnja 1998. godine, Stalno vijeće usvojilo je Odluku br. 239, kojom je izrazilo spremnost OESS-a na razmještanje civilnih policijskih promatrača koji bi preuzeli odgovornosti djelatnika Grupe za podršku Ujedinjenih naroda (UNPSG) koji su bili razmješteni u Hrvatskom Podunavlju."
Policijski promatrači OESS-a, čiji broj ne bi trebao prijeći 120 - bili bi razmješteni kako bi se osigurao "odgovarajući prijelaz … uoči kraja mandata UNPSG-a 15. listopada 1998. godine." Obveza policijskoga promatranja prestala je 31. listopada 2000. godine (Odluka Stalnoga vijeća br. 373), te se time smanjila i veličina Misije, čiji mandat traje do kraja prosinca 2002. godine (Odluka Stalnoga vijeća br. 396). andat Misije Na tim je temeljima Misija, u okviru svoga mandata, od svojih početaka pa sve do danas pomagala i savjetovala Vladu i druge relevantne skupine unutar društva. Podupirući ove strateške ciljeve, Misija kroz svoju strukturu područnih ureda na cijelom području države prati ispunjavanje vanjskih i unutarnjih obveza te održava dijalog sa svim relevantnim ustanovama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Prvi mandat (usvojen 18. travnja 1996. godine odlukom Stalnoga vijeća br. 112) ovlastio je Misiju da "pruža pomoć i stručno mišljenje hrvatskim vlastima na svim razinama, kao i zainteresiranim pojedincima, skupinama i organizacijama, na područjima zaštite ljudskih prava i prava osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama.
U tom kontekstu te s ciljem poticanja pomirbe, vladavine zakona i usklađenosti s najvišim međunarodno priznatim standardima, Misija će takoder pomagati i pružati savjete u svezi s punom provedbom zakonodavstva i pratiti pravilan rad i razvoj demokratskih ustanova, postupaka i mehanizama. Dana 26. lipnja 1997. godine, Stalno vijeće (Odluka br. 176) proširilo je mandat ovlastivši Misiju "da pomaže i prati provedbu hrvatskoga zakonodavstva i međunarodnih sporazuma i obveza koje je preuzela hrvatska Vlada glede dvosmjernoga povratka svih izbjeglica i prognanika i zaštite njihovih prava." Misija je nadalje dobila ovlasti davati posebne preporuke hrvatskim vlastima te upućivati hitna pitanja Stalnome vijeću. Dana 25. lipnja 1998. godine, Stalno vijeće usvojilo je Odluku br. 239, kojom je izrazilo spremnost OESS-a na razmještanje civilnih policijskih promatrača koji bi preuzeli odgovornosti djelatnika Grupe za podršku Ujedinjenih naroda (UNPSG) koji su bili razmješteni u Hrvatskom Podunavlju." Policijski promatrači OESS-a, čiji broj ne bi trebao prijeći 120 - bili bi razmješteni kako bi se osigurao "odgovarajuci prijelaz … uoči kraja mandata UNPSG-a 15. listopada 1998. godine." Obveza policijskoga promatranja prestala je 31. listopada 2000. godine (Odluka Stalnoga vijeća br. 373), te se time smanjila i veličina Misije, čiji mandat traje do kraja prosinca 2002. godine (Odluka Stalnoga vijeća br. 396).

Struktura
Trenutno je u Glavnom uredu u Zagrebu, u tri Područna centra i u sedam Područnih ureda Misije zaposleno 78 međunarodnih djelatnika. Ti su uredi koncentrirani u onim dijelovima Hrvatske koji su bili najizravnije pogođeni ratom i koji su sada glavna područja povratka izbjeglica i raseljenih osoba. Sjedište Misije koje se nalazi u Zagrebu odgovorno je za usklađivanje operacija na terenu, uspostavljanje kontakata i političko djelovanje s hrvatskim vlastima, osiguravanje bliske suradnje Misije i drugih medunarodnih organizacija i predstavnika, te za izvještavanje i održavanje veze s Tajništvom OESS-a u Beču. Rad na terenu uglavnom je usredotočen na praćenje i pomoć pri povratku izbjeglica i raseljenih osoba, te bavljenje s time povezanim pitanjima kao što su ljudska prava i prava manjina, povrat imovine i rad lokalne uprave.

Područni ured OESS-a Karlovac
Područni ured OESS-a Karlovac djeluje na području Karlovačke županije od 1997. Glavne aktivnosti kojima se područni ured Karlovac bavi u sklopu Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj vezane su uz monitoring i podršku procesu povratka izbjeglica, prognanika i raseljenih osoba, osiguravanje uklanjanja pravnih, administrativnih i praktičnih zapreka u ostvarivanju prava, reformi pravosuđa u sklopu koje se nalazi i implementacija ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (izbor predstavnika u vijeća nacionalnih manjina), process demokratizacije i razvoj civilnog društva; suradnja i potpora projektima lokalnih nevladinih organizacija, lokalnih vlasti i institucija, udruga građana i prosvjetnih ustanova u svrhu uspostave povjerenja i pomirenja, povratka i održivosti povratka, promoviranje ljudskih prava kao i razvoj lokalnih NVO, reforma policije (potpora provedbi pilot programa "Policajac u zajednici"), mediji. Ured zapošljava 8 djelatnika koji pokrivaju gore navedene aktivnosti.
Šef ureda je Andrey Kandybko. Politička pitanja kao i pitanja vezana uz povratak i reintegraciju pokrivaju Nicholas Alexander i Pavao Kukić. Policijska pitanja kao i poslove vezane uz administraciju obavlja Sabina Sabljak. Pravne savjete pokriva Ivana Horvat dok poslove vezane uz demokratizaciju i medije pokriva Suzana Vuković. Važno je istaći da područni ured Karlovac u provođenju svojih aktivnosti i prikupljanju informacija surađuje sa županijskim, gradskim i općinskim vlastima, sudovima, nevladinim udrugama, policijom i medijima kao i bezrezervnu podršku gradske knjižnice u dodjeli prostora za neke od događaja organizirane od strane OESS-a. Područni ured Karlovac djeluje na sljedećoj adresi:

Matije Gambona 3, Karlovac
Tel: 047/422-230
Fax: 047/422-246
e-mail: osce-karlovac@oscecro.org

PRAVNE SAVJETE PRUŽAMO:
UTORKOM I ČETVRTKOM
od 10:00 - 13:00 i 14:00 - 15:00

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar