| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

POPIS TERAPIJSKIH ZAJEDNICA

I svemu dođe kad-tad kraj, pa završavamo sa popisom iz prošlih brojeva i objavljujemo popis terapijskih zajednica za odvikavanje od opojnih sredstava. Ostatak popisa možete pronaći na lokacijama koje se nalaze u S.O.S info-glasnicima broju 3 i broju 4.

- "NARCONON ADRIATIC", Dalmatinska 118, Rakalj-Krnica, tel. 052/57 47 04, fax. 052/57 47 04
- "RETO CENTAR", Gornja Rupotina bb, Klis, tel. 021/ 24 04 22, fax 021/24 04 22
- "RETO CENTAR", Ogranak 1, Zagreb/ Resnički gaj 20, Zagreb, tel. 01/ 72 94 71 25, fax. 01/ 29 14 775
- "ZAJEDNICA CENACOLO", Ugljane kod Trilja, tel. 021/87 45 11, fax. 021/81 30 52
- "ZAJEDNICA CENACOLO", Kućari 1, Vrbovec, tel. 1/27 99 020
- "ZAJEDNICA CENACOLO", Cehovska 6, Varaždin, tel. 042/ 240 656
- "ZAJEDNICA CENACOLO", Jankolovica b.b., Biograd, tel. 023/ 638 570
- "ZAJEDNICA CENACOLO", Štroligarija 60, Novigrad (Istra), tel. 052/ 735 277
- "ZAJEDNICA CENACOLO", Šišinec 9, Letovanić, tel. 044/ 753 123
- "ZAJEDNICA CENACOLO", Bernardina Leakovića 13, Šarengrad, tel. 032/ 518 135
- "ZAJEDNICA PAPE IVANA XXIII", Veliki Prolog, Gornji Orah (Vrgorac), tel. 021/60 65 06
- "ZAJEDNICE PAPE IVANA XXIII", Magistrala sv. Martina 80, Podstrana, Split
- "KUĆA NA POLA PUTA", Mala Gorica 99, Petrinja, tel. 01/48 83 620, fax. 01/48 83 620
- "ZAJEDNICA SUSRET", Stari Pazar 2, Split, tel. 021/ 36 12 00, fax. 021/36 13 11
- "REMAR", De Franceschieva 48, Pula, tel. 052/50 74 60, fax. 052/50 74 43
- "REMAR", Zagrebačka 22a, Prigorje Brdovečko, tel. 01/33 98 056 fax. 01/33 98 056
- "IZAZOV MLADEŽI" Gajeva 3, Pula, tel. 052/50 80 66, fax. 052/59 15 55
- "SAVEZ", Svetište Majke Božje Goričke, Općina Baška-Otok Krk, tel. 051/85 65 47, fax. 051/ 85 61 71
- "BIBLIOTERAPIJA, LOGOTERAPIJA I REHABILITACIJA OVISNIKA", Botićeva 4, Đakovo, tel. 031/ 84 66 07, fax. 031/81 17 74
| Pravilnik o načinu polic. postupanja |
| Transparency International |
| PCAP International |
| Ekologija - ozonske rupe |
| OSCE/OESS |
| Služba spašavanja na vodi |
| Svjetski Dan stanovništva |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Tounj |
| Masovno trovanje mačaka |
| Udruga Rajska ptica |
| NVO i uloga u društvu |
| Udruga Izvor |
Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar