| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

HRVATSKI CENTAR CENTAR ZA RAZMINIRANJE
podružnica Karlovac


Općina Generalski Stol sa svojom površinom od oko 98 km2 i pretežno brežuljkastom i šumovitom konfiguracijom predstavlja važno stočarsko i turističko područje. Područje općine Generalski Stol bilo je dijelom zahvaćeno ratnim djelovanjima u vrijeme obrambenog domovinskog rata.
Zbog tih razloga na tom području posijan je određen broj minsko-eksplozivnih sredstava te je vrlo bitno ukazati na problem miniranosti tog područja, kako bi bez obzira na problem mina socijalni te turističko-privredni život dosegli prijeratnu razinu. Prema podacima koje posjeduje HCR ukupno sumnjivo minirani prostor u općini Generalski Stol širi se na otprilike 12,5 km2 i računa se da postoji otprilike 40 minskih zapisnika prema kojima je posijano otprilike 800 mina.
Mine su pretežno raspoređene u jugoistočnom dijelu općine, odnosno uz područje koje je u vrijeme rata bilo najistaknutije po ratnim djelovanjima. HCR svojim općim izvidima, tehničkim izvidima ili izvidima s kojima se predlaže razminiranje određenog područja, svake godine planski reducira područja sumnjivog prostora u općini Generalski Stol.
Tako je prema Županijskom planu za 2003.godinu određena redukcija od oko 1,5 km2 minski sumnjivog prostora u općini Generalski Stol. Do sada je u općini Generalski Stol razminirano oko 80.200 m2. Ta površina se odnosi na područje dionice Županijske ceste Mateško, selo Oreščani. Slijedećih godina HCR će nastojati reducirati što veći sumnjivi prostor u općini Generalski Stol kako bi se što prije uspostavilo zadovoljavajuće okružje za veći razvoj turizma, stočarstva, ribolova, lova i industrije, odnosno svih potencijalnih resursa koje nudi ova Karlovačka općina.


PMA-3
(protupješačka antimagnetna nagazna mina)
| Ustav Republike Hrvatske |
| Udruga SAVJESNI |
| Predstavljamo "Policajac u zajednici" |
| Ženska grupa Vojnić |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| Udruga Rajska ptica |
| Međunarodni praznik rada - 1.Maj |
| Minska situacija općine Generalski Stol |
| PCAP International |
| HHO podružnica Karlovac |
| Međunarodni Dan slobode medija |
| Crveni križ Vojnić |
| Izbori nacionalnih manjina - upute |
| Centar za prevenciju ovisnika |
| Uredba o radu APN-a |
| Međunarodni Dan izbjeglica |


Nagazno-razorne protupješačke mine djeluju izravnim, rušećim i razornim djelovanjem manje količine eksploziva (nekoliko desetina do nekoliko stotina grama) čija eksplozija otkida stopalo ili dio noge pješaka koji je na nju nagazio. Mine tipa PMA-2 i PMA-3 odlikuju se malim dimenzijama i iznimno malom količinom metala, a PMA-3 i otpornošću na visoki zračni pritisak (otporna je npr. na nuklearnu eksploziju jačine 20 kt na udaljenosti od 500 metara od nulte točke). Ta svojstva ovaj tipe mine čine teškim za pronalaženje i za razminiranje eksplozivom. Ovu minu zovu još i "pašteta" ili "mesni doručak". Pokrivena je crnom gumom i vodonepropusna, pa se postavlja uz potoke i obale rijeka. Opasna je u krugu od 25 metara.

PMA-3 - pogled odozdo.
Na tijelu mine (1) nalazi se ležište za upaljač (2). Kada mina nije naoružana, ležište se zatvara čepom (3).

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar