| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGA RESA

Mentalna retardacija
Mentalna retardacija kod djeteta može se utvrditi već u najranijoj dobi ili odmah po rođenju djeteta na osnovu njegovih fizičkih karakteristika, a mentalno zaostajanje u razvoju primjećuje se u ranim fazama razvoja djeteta. Po utvrđivanju mentalnih zaostajanja u razvoju djeteta, ili ako je već pri rođenju utvrđeno da će dijete tijekom svog djetinjstva kasniti u razvoju, pedijatar upućuje roditelje na dodatne potrebne preglede.
Važno je početi čim je ranije moguće s ovim dijagnostičkim postupcima i pregledima kako bi se dijete što ranije uključilo u adekvatan rehabilitacijski tretman, što je naročito važno kod tjelesno hendikepirane djece.
Oni što ranije trebaju početi sa korektivnom gimnastikom uz stručnu pomoć, u koju se upućuju i roditelji. Po obavljanju svih specijalitičkih pregeleda roditelji se javljaju u nadležni Centar za socijalnu skrb kako bi se na prvostupanjskom tijelu vještačenja utvrdilo u kojem stupnju tjelesnog i mentalnog oštećenja se nalazi dijete, te koji su oblici tretmana najpogodniji za daljnji razvoj djeteta.


Prvostupanjsko tijelo vještačenja utvrđuje vrstu i stupanj težine tjelesnog i mentalnog oštećenja,vrstu i težinu psihičkih bolesti, postojanje sposobnosti za samostalan život i rad, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, te utvrđuje postojanje prijeke potrebe za pomoć i njegu druge osobe.
| Ustav Republike Hrvatske |
| Udruga SAVJESNI |
| Predstavljamo "Policajac u zajednici" |
| Ženska grupa Vojnić |
| Udruga Rajska ptica |
| Međunarodni praznik rada - 1.Maj |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Generalski Stol |
| PCAP International |
| HHO podružnica Karlovac |
| Međunarodni Dan slobode medija |
| Crveni križ Vojnić |
| Izbori nacionalnih manjina - upute |
| Centar za prevenciju ovisnika |
| Uredba o radu APN-a |
| Međunarodni Dan izbjeglica |
Roditelji djeteta s većim teškoćama u razvoju mogu ostvariti pravo na rad s polovicom radnog vremena, te pravo na dopust do treće i sedme godine starosti djeteta. Dijete s teškoćama u razvoju može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe u smanjenom ili punom opsegu, pravo na osobnu invalidninu, te pravo na osposobljavanje za samostalan rad do 21 godine starosti. Djeca sa lakšim teškoćama u razvoju mogu polaziti redovnu školu po prilagođenom programu ili Centar za odgoj i obrazovanje.
Uz novčanu pomoć koju Centar za socijalnu skrb pruža roditeljima takve djece, vrlo je značajan i savjetodavni rad s roditeljima i članovima obitelji, te redovna suradnja s zdravstvenim i obrazovnim ustanovama. S obzirom da na području Duga Rese nema specijalizirane ustanove za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, većina njih polazi Centar za odgoj i obrazovanje u Karlovcu. Tu završavaju prilagođene osnovnoškolskeprograme, te se radno osposobljavaju do 21 godine života za pomoćna zanimanja u različitim strukama. Zbog lakšeg obrazovanja i osposobljavanja takvi su učenici s našeg područja najčešće smješteni u karlovačkim obiteljima udomitelja.
Manji broj djece s teškoćama u razvoju smješten je u ustanove u Zagrebu koje su specijalizirane za rehabilitaciju djece spojedinim jače izraženim teškoćama- npr. za slijepu, gluhu, tjelesno hendikepiranu i autističnu djecu. Po završetku obrazovanja i osposobljavanja, tj. nakon 21 godine starosti, većina djece vraća se u svoje obitelji, vrlo mali dio njih pronalazi posao, a određeni dio umjereno i teže hendikepiranih osoba ostaje na smještaju u Centru za rehabilitaciju Jaškovo.Sve je očitiji problem obitelji odraslih hendikepiranih osoba koje su već više dobne starosti, s odraslim hendikepiranim osobama koje su naviknute na život u obitelji. Po smrti roditelja oni prolaze vrlo teška životna razdoblja privikavanja na život u novim sredinama, sa novim ljudima koji o njima brinu te novim životnim uvjetima.
Sa svim kategorijama osoba s teškoćama u razvoju u Centru radi socijalni radnik i psiholog koji ulažu maksimalne napore da pomognu ovimobiteljima u iznalaženju najkvalitetnijih i svrsishodnijih oblika pomoći roditeljima i djeci u materijalnom i u psihološkom smislu, savjetodavnom radu i upućivanjem na pomoć drugim stručnjacima koji mogu pomoći djetetu i osobi s teškoćama u razvoju. Trenutno se u tretmanu Centra nalazi 68 osoba korisnika osobne invalidnine, od toga 16-tero djece. U različite specijalizirane ustanove smješteno je 30 djece, od čega 15 obiteljima udomitelja. Na pomoći do zaposlenja nakon završenog osposobljavanja po posebnim uvjetima nalaze se 24 osobe. Dopust do treće i sedme godine starosti djeteta i rad s polovicom punog radnog vremena koristi 7 roditelja.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar