| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

HRVATSKI CENTAR CENTAR ZA RAZMINIRANJE
podružnica Karlovac

Općina Barilović sa svojom površinom od 177 km2 i pretežno šumskom i pašnjačkom konfiguracijom predstavlja važno stočarsko i turističko područje. Kao što je poznato, područje općine Barilović također je bilo vrlo važna karika u lancu obrane Grada Karlovca u vrijeme domovinskog rata. Upravo zbog tih razloga na tom području posijan je velik broj minsko-eksplozivnih sredstava te je vrlo bitno ukazati na problem miniranosti tog područja, kako bi bez obzira na problem mina socijalni te privredni život dosegli prijeratnu razinu. Prema podacima koje posjeduje HCR ukupno sumnjivo minirani prostor u općini Barilović širi se na otprilike 40 km2 i računa se da postoji otprilike 80 minskih zapisnika prema kojima je posijano otprilike 3100 mina. Mine su pretežno raspoređene uzduž obale rijeke Korane, odnosno uz područje koje je u vrijeme rata bilo najistaknutije po ratnim djelovanjima. HCR svojim općim izvidima, tehničkim izvidima ili izvidima s kojima se predlaže razminiranje određenog područja, svake godine planski reducira područja sumnjivog prostora u općini Barilović. Tako je prema Županijskom planu za 2003. godinu određena redukcija od oko 1,2 km2 minski sumnjivog prostora u općini Barilović. Do sada je u općini Barilović razminirano oko 390.000 m2. Ta površina se odnosi na područja u D.Velemeriću, Malićima, Kosijerskom Selu, M. Kozinacu, Lučici, Mauroviću i Dobrenićima. Slijedećih godina HCR će nastojati reducirati što veći sumnjivi prostor u općini Barilović kako bi se što prije uspostavilo zadovoljavajuće okružje za veći razvoj turizma, stočarstva, ribolova, lova i industrije, odnosno svih potencijalnih resursa koje nudi ova Karlovačka općina.

PREŽIVJELI STE RAT - PREŽIVITE I MIR
Sigurna zaštita od mina NE POSTOJI !!! Mine i neeksplodirane naprave mogu se naći skoro svugdje u području bivših bojišta i područja ratnih aktivnosti. Međutim, držite se slijedećih pravila i IZBJEGAVAJTE:
1. područja bivših bojišta i ratnih aktivnosti
2. područja oko napuštenih vojnih građevina ili postrojenja
3. područja bivših rovova ili nasipa
| Dan planete Zemlje |
| Centar za prevenciju ovisnika |
| Međunarodni Dan prava potrošača |
| Svjetski Dan voda |
| IRC Petrinja |
| Ekološko društvo PAN |
| IOM |
| Minska situacija općine Barilović |
| Dan feministkinja |
| Svjetski meterološki Dan |
| Služba za opću upravu Karlovac |
| Udruga DOMAĆI |
| 8.ožujak - Dan žena |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CRS Karlovac |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Osnovni elementi dem. države - izbori |
4. područja oko energetskih i električnih instalacija
5. zarasle staze ili napuštene puteve
6. područja oko rubova cesta, jaraka i obala rijeka
7. napuštene i uništene zgrade i kuće
8. područja označena kao minirana
Ovo su neka područja visokog rizika. NE ULAZITE U NJIH !!! Morate li, učinite to samo ako ste provjerili kod mjesnih vlasti je li to područje sigurno ili ne. Ugledate li ikad minu ili neku neeksplodiranu napravu odmah žurno obavjestite mjerodavne vlasti o tome - civilnu zaštitu, policiju ili centar za obavješćivanje (telefon 985).

PMA 2
(Protupješačka mina antimagnetna 2)
Iako je rat u Republici Hrvatskoj već odavno završio ljudi nažalost zaboravljaju da i nakon prestanka vojnih djelovanja ostaju posljedice rata sa kojima su prisiljeni živjeti. Tako je nažalost kao posljedica ostala i velika zagađenost minama. U cijelom nizu mina koje se na području Republike Hrvatske mogu naći, u velikom postotku je i protupješačka mina antimagnetna 2 popularno zvana među pučanstvom "pašteta". PMA 2 se sastoji od tijela mine sa eksplozivnim punjenjem te nagaznog upaljača koji ima na sebi nagaznu zvjezdicu. Mina je skoro u potpunosti načinjena od plastike, a jedini njen metalni dio je detonator na upaljaču. Zbog toga ju je veoma teško otkriti metal-detektorom. Mina se postavlja pojedinačno, u grupe mina, minska polja ili mješovita minska polja. U mješovitim minskim poljima se postavlja kao protupješačko osiguranje oko protutenkovskih mina. Kao pojedinačna i u grupama mina većinom se postavlja na putevima, šumskim prolazima, raznim usjecima, kanalima itd. Kada se postavlja u minska polja najčešće je to na otvorenim prostorima kao protupješačka zapreka, te na svim pješački prohodnim područjima. PMA 2 nije namijenjena da ubije već da osakati i rani, što sa vojnog gledišta znači da kada je jedan vojnik aktivira još dva-tri vojnika su potrebna kako bi zbrinuli ranjenika i prenijeli ga do prve medicinske pomoći te se tako broj vojnika u borbi smanjuje. Sada nakon njene vojne uporabe zaostale mine su prijetnja civilom stanovništvu te normalizaciji njihova života, a posebno je prijetnja poljoprivrednicima, lovcima, ribolovcima te svima koji se kreću po minski sumnjivim područjima

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar