| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

CRS KARLOVAC


ECRA je skraćeni naziv za razvojni program ekonomske i socijalne revitalizacije ratom stradalih zajednica. Temelji se na partnerstvu između izabranih općina/gradova i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u okviru potpisanih Sporazuma o suradnji. Cjelokupni program je financiran od strane USAID-a, a provodi ga Mercy Corps/Urban Institut u suradnji sa međunarodnim i lokalnim nevladinim udrugama, predstavnicima lokalne vlasti u 11 općina/gradova na područjima od posebne državne skrbi. Konkretno, CRS putem ovog programa djeluje na područjima općina Vojnić i Gvozd te grada Hrvatske Kostajnice. Strateški cilj ovog programa je ubrzani povratak i reintegracija ratom stradalog pučanstva. Sve aktivnosti ECRA programa usmjerene su ka poticanju zapošljavanja, ostvarivanju prihoda, povećanju proizvodnje, mobilizaciji i aktivnijem sudjelovanju građana u njihovim zajednicama te podizanju njihove obrazovne razine. ECRA-inu komponentu "Pokretanja društvenog života u zajednici" CRS provodi u uskoj suradnji s lokalnim provedbenim partnerima, CCI (Centar za civilne inicijative) iz Zagreba i udruga Domaći iz Karlovca, a sastoji se u:
- pružanju tehničke pomoći Vijećima lokalnih zajednica putem kojih se potiče građane u prepoznavanju i rješavanju zajedničkih problema te doprinosi njihovom boljem koordiniranju i upravljanju;
- izgradnji kapaciteta mjesnih odbora/udruženja građana/civilnih inicijativa kroz edukaciju i financiranje lokalnih projekata s ciljem osnaživanja potencijala na ovim područjima te poticanja izgradnje zajedničkih vrijednosti i razvijanja osjećaja pripadnosti istom ekonomskom, socijalnom i kulturnom miljeu;
- produbljivanju dijaloga unutar spomenutih zajednica, doprinosu u razvoju demokracije te stvaranju čvršćih okvira socijalnog partnerstva raznih interesnih grupa te između predstavnika vlasti, građana, poslovnog i nevladinog sektora.

| Dan planete Zemlje |
| Centar za prevenciju ovisnika |
| Međunarodni Dan prava potrošača |
| Svjetski Dan voda |
| IRC Petrinja |
| Ekološko društvo PAN |
| IOM |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Barilović |
| Dan feministkinja |
| Svjetski meterološki Dan |
| Služba za opću upravu Karlovac |
| Udruga DOMAĆI |
| 8.ožujak - Dan žena |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Osnovni elementi dem. države - izbori |

Vrijednost financijske potpore koju pojedine inicijative, mjesni odbori i udruge mogu ostvariti za svoje projekte iznosi od 500 do 2,500 USD uz njihov obavezni minimalni 20%-tni udio u ostvarenju projekta. Da bi se osigurala transparentnost u radu osnovana su Vijeća lokalnih zajednica (Local Community Committee) za svaku općinu/grad koja se sastaju najmanje jednom mjesečno. Članove Vijeća sačinjavaju predstavnici udruženja građana, predstavnici lokalne vlasti i aktivni građani. Sastanke sazivaju i facilitiraju predstavnici CRS-a u suradnji s lokalnim partnerima (CCI i Domaći) kako bi zajednički raspravili razna ekonomska i socijalna pitanja sredine u kojoj žive te poduzeli korake u njihovom rješavanju. Članovi Vijeća zaduženi su i za analizu i odobrenje prijedloga projekata koje predaju lokalni mjesni odbori, udruge, škole, a lokalni partneri (CCI i Domaći) zaduženi su za pružanje tehničke pomoći istima u vidu raznih treninga i predavanja kako bi se potakle ili osnažile njihove organizacijske i provedbene aktivnosti. Jedna od važnijih aktivnosti Vijeća lokalnih zajednica u proteklom periodu bili su prijedlozi prema programu CHIRP u okviru pomoći USAID-a, a odnosili su se na elektrifikaciju pojedinih područja, nabavku mehanizacije za potrebe komunalne službe, obnovu društvenih domova, domova zdravlja te popravak vodovoda. Za većinu projekata koje su Vijeća lokalnih zajednica podnijela Američkoj agenciji USAID sredstva su odobrena te su projekti realizirani ili su u procesu dovršenja. Do sada je u sklopu ovog ECRA-inog programa ukupno realiziran 21 projekt na područjima općina/gradova Vojnić, Gvozd i Hrvatska Kostajnica.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar