| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

CRS KARLOVAC

CRS- ov kreditni program za kupovinu gravidnih junica i muznih uređaja financiran je od strane USAID/Mercy Corps-a. Program se provodi samo na području općina Vojnić i Gvozd koje su izabrane od strane USAID kao ECRA (Economic and Community Revitalization Activity) općine. Program je započeo u listopadu 2001. godine i traje do kraja listopada 2003. godine. Svrha programa je stvoriti uvjete za samozapošljavanje poljoprivredno-stočarskoj proizvodnji obiteljskih gospodarstava te povećati njihov kapital za buduća ulaganja, poboljšati znanje klijenata o unaprijeđivanju proizvodnje i profitabilnosti te marketingu kroz posebno dizajnirane programe i predavanja. Također, cilj nam je pružiti potporu za stvaranje održivog tržišta kroz povezivanje privatnog poslovnog sektora sa državnim službama (Hrvatski stočarsko selekcijski centar, Poljoprivredno savjetodavna služba, i sl.).
| Ekološka razmišljanja na drugi način |
| Demokracija je... |
| Međunarodni Dan zaštite močvara |
| PCAP International |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Lasinja |
| Valentinovo - Dan zaljubljenih |
| Ekološko društvo PAN |
| Ženska grupa KORAK |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Udruga CRTA |
| Narkomanija |
| Udruga ISTINA - Slunj |
| ICMC - NHS |
| Udruga DOMAĆI |
| Ženska grupa Vojnić |
Kredit se uzima na period od 22 mjeseca (6 mjeseci počeka i 16 mjeseci otplate) uz 2 jamca. Najviši iznos koji se može uzeti iznosi 5000 USD kredita za kupovinu 4 junice ili 3 junice i muzni uređaj.

Korisnikom kredita može postati svaka osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:
a) Da je sa područja općina Vojnić i Gvozd
b) Da je vlasnik svoje kuće i zemlje Da ima iskustva u bavljenju stočarstvom
c) Da je kreditno sposoban, odnosno da ima mjesečni prihod od prodaje mlijeka veći od rate kredita
d) Da je spreman proširivati svoje znanje o stočarstvu pod vodstvom programskih ljudi i zajednice.

Sa klijentima se potpisuje tripartitni ugovor (između CRS-a, klijenta i mlijekarskih industrija Kim/Vindija), odnosno ugovor o suradnji. Klijenti kredit otplaćuju putem mlijekarskih industrija predajući mlijeko, a mlijekarske industrije novac uplaćuju direktno na CRS-ov račun. Klijent sam bira junice na aukcijama koje se organiziraju u suradnji sa Hrvatskim stočarsko selekcijskim centrom. Sve junice su gravidne i sa rodovnicima. Do sada, CRS-ov kreditni program ima 49 klijenata koji su uzeli kredit za kupovinu 181 gravidne junice i 22 muzna uređaja. Svi zainteresirani građani sa područja općina Vojnić i Gvozd mogu se javiti direktno u karlovački ured CRS-a, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 ili na telefon 047/423 003.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar