| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

UDRUGA CRTA
Centar za razvoj, toleranciju i aktivizam CRTA, nevladina je, neprofitna, nestranačka udruga građana sa sjedištem u Karlovcu. Udruga je osnovana u srpnju 2002. godine na inicijativu grupe aktivista sa višegodišnjim iskustvom u radu na području promoviranja i zaštite ljudskih prava, te u aktivnostima unaprijeđivanja kvalitete življenja. Osnovni cilj udruge je neposredna podrška građanima u ostvarivanju i zaštiti njihovih osnovnih ljudskih prava i sloboda (demokratskih, građanskih, zakonskih, vjerskih i dr.). Osnovne aktivnosti udruge su:

1) promocija i zaštita ljudskih prava;
2) podupiranje aktivnosti koje doprinose unapređivanju kvaliteta življenja i dovode do pozitivnih i vidljivih promjena unutar lokalne zajednice;
3) zagovaranje i promicanje volonterizma i volonterskog djelovanja u civilnom društvu;
4) uspostavljanje i razvijanje suradnje sa humanitarnim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu;
5) kreiranje i koordiniranje projekata za unaprjeđivanje kvalitete života stanovništva;
6) kroskulturalno povezivanje, te smanjivanje i ublažavanje rasnih, religijskih, etničkih i kulturalnih antagonizama;
7) podupiranje aktivnosti vezanih uz brigu zajednice o osobama s posebnim potrebama i marginaliziranim grupama i uključivanje istih u zajednicu;
8) pružanje besplatne pravne, informativne i druge pomoći socijalno ugroženim kategorijama građana (siromašnim, beskućnicima, povratnicima, izbjeglicama, interno-raseljenim osobama, itd).
9) podupiranje aktivnosti koje promiču razvoj civilnog društva;
10) organiziranje okruglih stolova i tribina u cilju informiranja i edukacije stanovništva.
| Ekološka razmišljanja na drugi način |
| Demokracija je... |
| Međunarodni Dan zaštite močvara |
| PCAP International |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CRS Karlovac |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Lasinja |
| Valentinovo - Dan zaljubljenih |
| Ekološko društvo PAN |
| Ženska grupa KORAK |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Narkomanija |
| Udruga ISTINA - Slunj |
| ICMC - NHS |
| Udruga DOMAĆI |
| Ženska grupa Vojnić |
Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar