| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Rad u Centru za socijalnu skrb Karlovac odvija se kroz tri odjela. Odjel socijalne skrbi , Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji i Odjel za zaštitu i tretman djece i mladeži sa poremećajem u ponašanju. U odjelu socijalne skrbi obavljaju se poslovi općeg socijalnog rada i poslovi zaštite tjelesno ili mentalno oštećenih osoba. Poslove općeg socijalnog rada obavlja osam socijalnih radnika i jedan dipl. pravnik, podjeljen po teritorijalnom principu za područje nadležnosti Grada Karlovca, Općina Krnjak, Draganić i Lasinja. U djelokrugu poslova Općeg socijalnog rada ulaze materijalna davanja kao što su pomoć ua uzdržavanje, jednokratne novčane pomoći i dr. te pružanje ostalih usluga socijalnog rada, kao što su savjetovanje, pomoć u prevladavanju posebnih teškoća, smještaji odraslih i djece van vlastite obitelji i dr. Na neki način može se reći da klijent u prvim dolascima u Centar za Socijalnu skrb uglavnom kontaktira sa socijalnim radnicima općeg socijalnog rada koji detektiraju problem, te poduzima sve potrebne radnje iz svog djelokruga rada ili ako je potreban dugotrajni timski pristup obrađeni spisi prosljeđuju na druge specijalizirane odjele Centra.

| Ekološka razmišljanja na drugi način |
| Demokracija je... |
| Međunarodni Dan zaštite močvara |
| PCAP International |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CRS Karlovac |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Lasinja |
| Valentinovo - Dan zaljubljenih |
| Ekološko društvo PAN |
| Ženska grupa KORAK |
| Udruga CRTA |
| Narkomanija |
| Udruga ISTINA - Slunj |
| ICMC - NHS |
| Udruga DOMAĆI |
| Ženska grupa Vojnić |
Zbog vrlo širokog spektra poslova koje mora obaviti socijalni radnik u općem socijalnom radu i dinamike kojim se izmjenjuju klijenti sa kojima je u kontaktu, potreban je veliki napor kako bi se udovoljilo zahtjevima profesije i radnih zadataka jer osoba koja se nalazi u socijalnoj zaštitnoj potrebi socijalnog radnika vidi kao osoba u čijim je rukama njegova sudbina i ponekad zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Poslovi općeg socijalnog rada iziskuju puno terenskog rada koji se mora obaviti bez obzira na opasnosti i uvjetima u kojima se odvija, jer delikatnost situacije često ne trpi bilo kakvu odgodu.
U odjelu socijalne skrbi obavljaju se i poslovi zaštite tjelesno ili mentalno oštećenih osoba, koje obavljaju tri socijalna radnika: osim materijalnih davanja tim osobama kroz doplatak za tuđu njegu i pomoć, osobnu invalidninu, dopust do sedme godine života djeteta, rad s polovicom punog radnog vremena i dr. Socijalni radnik rješava probleme zbrinjavanja tih osoba, a velike su potrebe za savjetodavnim i edukativnim radom sa obiteljima tih korisnika jer doista se radi o kategoriji ljudi sa specifičnim problemima. U odjelu socijalne skrbi obavljaju se poslovi općeg socijalnog rada i poslovi zaštite tjelesno ili mentalno oštećenih osoba. Poslove općeg socijalnog rada obavlja osam socijalnih radnika i jedan dipl. pravnik, podjeljen po teritorijalnom principu za područje nadležnosti Grada Karlovca, Općina Krnjak, Draganić i Lasinja. U djelokrugu poslova Općeg socijalnog rada ulaze materijalna davanja kao što su pomoć za uzdržavanje, jednokratne novčane pomoći i dr., te pružanje ostalih usluga socijalnog rada, kao što su savjetovanje, pomoć u prevladavanju posebnih teškoća, smještaji odraslih i djece van vlastite obitelji i dr. Na neki način može se reći da klijent u prvim dolascima u Centar za Socijalnu skrb uglavnom kontaktira sa socijalnim radnicima općeg socijalnog rada koji detektiraju problem, te poduzima sve potrebne radnje iz svog djelokruga rada ili ako je potreban dugotrajni timski pristup obrađeni spisi prosljeđuju na druge specijalizirane odjele Centra. Zbog vrlo širokog spektra poslova koje mora obaviti socijalni radnik u općem socijalnom radu i dinamike kojim se izmjenjuju klijenti sa kojima je u kontaktu, potreban je veliki napor kako bi se udovoljilo zahtjevima profesije i radnih zadataka jer osoba koja se nalazi u socijalnoj zaštitnoj potrebi socijalnog radnika vidi kao osoba u čijim je rukama njegova sudbina i ponekad zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Poslovi općeg socijalnog rada iziskuju puno terenskog rada koji se mora obaviti bez obzira na opasnosti i uvjetima u kojima se odvija, jer delikatnost situacije često ne trpi bilo kakovu odgodu. U odjelu socijalne skrbi obavljaju se i poslovi zaštite tjelesno ili mentalno oštećenih osoba, koje obavljaju tri socijalna radnika: osim materijalnih davanja tim osobama kroz doplatak za tuđu njegu i pomoć, osobnu invalidninu, dopust do sedme godine života djeteta, rad s polovicom punog radnog vremena i dr. Socijalni radnik rješava probleme zbrinjavanja tih osoba, a velike su potrebe za savjetodavnim i edukativnim radom sa obiteljima tih korisnika jer doista se radi o kategoriji ljudi sa specifičnim problemima.

SOCIJALNA POMOĆ
Korisnici za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi podnose zamolbu za uzdržavanje u visini određenog Zakonom o socijalnoj skrbi, a nisu u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način. Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. rođenje djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja, prema ocjeni Centra za socijalnu skrb nisu u mogućnosti djelimično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Doplatak za tuđu njegu i pomoć može se odobriti osobi koji je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, jer sama ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama. Rješenje o priznavanju ovog pravadonosi se na osnovu nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja. Osobna invalidnina je pravo teže tjelesno ili mentalno oštećenih osoba s trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, a čije je oštećenje ili bolest nastala prije navršene 18. godine života, ako osobnu invalidnost ne ostvaruje po drugoj osnovi. Klijent u prvim dolascima u Centar za socijalnu skrb uglavnom kontaktira sa socijalnim radnicima općeg socijalnog rada koji detektiraju problem, te poduzimaju sve potrebne radnje iz svog djelokruga rada ili ako je potrebno dugotrajni timski pristup obrađeni spisi prosljeđuju na druge specijalizirane odjele Centra. Zbog vrlo širokog spektra poslova koje mora obaviti socijalni radnik u općem socijalnom radu i dinamike kojim se izmjenjuju klijenti sa kojima je u kontaktu, potreban je veliki napor koko bi se udovoljilo zahtjevima profesije i radnih zadataka, jer osoba koje se nalazi u socijalno-zaštitnoj potrebi socijalnog radnika vidi kao osoba u čijim je rukama njegova sudbina i ponekad zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Poslovi općeg socijalnog rada iziskuju puno terenskog rada.

Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice i to:
A) za samca - 100 % osnovice
B) za obitelj odrasla osoba - 80 % osnovice
C) za dijete od 7 godina - 80 % osnovice
D) za dijete od 7 do 15 godina - 90 % osnovice
E) za dijete od 15 do 18 godina - 100 % osnovice

Osnovica trenutno iznosi 400 kn

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar