| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

ŽENSKA GRUPA KORAK


Kroz suradnju s IOM-om u Zagrebu (Međunarodna organizacija za migracije) Ženska grupa Karlovac "Korak" radi na provođenju aktivnosti vezanih uz pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudskim bićima, kao i na organiziranju edukativnih aktivnosti kojima upoznajemo, osobito mlade ljude, učenike srednjih škola, s potencijalno opasnim situacijama koje ih mogu dovesti u položaj žrtve trgovine.
Do sada je pružena pomoć jednoj djevojci iz Hrvatske koja je bila trgovana u Makedoniju, gdje je pronađena tijekom policijske racije u lokalu u kojem je radila kao plesačica, te bila prisiljena na prostituciju. Po njenom dolasku u Hrvatsku i Karlovac u ŽG "Korak" Karlovac započela je resocijalizaciju, procesu posredovanja u skrbi oko nje. Tu je dobila siguran smještaj i osiguranu ishranu. S obzirom na traumatska iskustva koja je doživjela bila je podvrgnuta i psihološkoj terapiji.
Osim toga, djevojka nije imala osobne dokumente, tako da joj je u udruzi pružena pomoć oko ishođenja novih potrebnih dokumenata.
Pomoć je pružena i dvjema stranim državljankama koje su kao žrtve trgovine ženama završile u Karlovcu, gdje su također u jednom ugostiteljskom objektu bile prisiljene na prostituciju. Djevojke su živjele u vrlo teškim uvjetima, bile izgladnjivane, psihički i fizički zlostavljane.
Njima je također osiguran smještaj i ishrana, kao i 24 satni nadzor, s obzirom na opasnost koja je prijetila od osobe koja ih je u svrhu seksualnog iskorištavanja dovela u Hrvatsku. Zahvaljujući odličnoj suradnji koju je udruga ostvarila s djelatnicima Policijske uprave karlovačke, djevojkama je omogućena pomoć liječnika, a imale su i psihološku pomoć tijekom boravka na sigurnom mjestu.
Djelatnici PU karlovačke bili su vrlo susretljivi i prilikom naših molbi za osiguranjem dodatnih uvjeta sigurnosti za djevojke do njihova povratka u matičnu zemlju. Aktivistice grupe angažirane u radu sa žrtvama trgovine posebno su educirane tijekom treninga koji je organizirao IOM u suradnji sa Sveučilištem sjevernog Londona.
| Ekološka razmišljanja na drugi način |
| Demokracija je... |
| Međunarodni Dan zaštite močvara |
| PCAP International |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CRS Karlovac |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Lasinja |
| Valentinovo - Dan zaljubljenih |
| Ekološko društvo PAN |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Udruga CRTA |
| Narkomanija |
| Udruga ISTINA - Slunj |
| ICMC - NHS |
| Udruga DOMAĆI |
| Ženska grupa Vojnić |
U sklopu aktivnosti na provođenju mjera za sprečavanje trgovine ljudima, održane su i dvije radionice namijenjene srednjoškolskoj populaciji, tijekom kojih su se mladi ljudi upoznali s opasnostima koje prijete iz neinformiranog odlaska u inozemstvo, prihvaćanja poslova u inozemstvu, odlazaka preko raznih agencija na učenje stranih jezika, itd. Ispostavilo se da mladi imaju vrlo malo znanja o trgovini ljudima i opasnostima kojima se mogu izložiti. Djelatnice Grupe sudjelovale su u sklopu hrvatske delegacije (u kojoj su osim djelatnica nevladinih udruga angažiranih na problemu trgovine ljudima, bili prisutni i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova) i u radu seminara koji su za cilj imali izradu programa edukacije policijskih djelatnika za efikasnije prepoznavanje i spriječavanje trgovine ženama. U skladu s pripremljenim programima, predstavnica Ženske grupe bit će uključena i u provođenje edukativnih aktivnosti namijenjenih djelatnicima policije.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar