| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

PCAP INTERNATIONAL
PCAP je skraćenica od engleske riječi Prevention of Cruelty to Animals and Plants, što u prijevodu znači spriječavanje okrutnosti nad životinjama i biljkama. Riječ je o međunarodnoj organizaciji koju je 1977. godine osnovao indijski filozof, humanist i reformator Prabhat Rainjan Sarkar. On je svoje učenje koje se odnosi na njegovanje kulta ljubavi prema svim bićima i svemu što postoji u svemiru nazvao neohumanizam. Ovim pojmom je želio naglasiti da, za razliku od "običnog" humanizma, koji potiče ljubav prema svim ljudima bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, spolnu, vjersku ili ideološku pripadnost, neohumanizam razvija kult ljubavi prema svemu što postoji.
To je nadogradnja humanizma (čovjekoljublja) čiji je cilj univerzalizam (sveljublje) sveobuhvatnost. Neohumanizam potiče širenje ljudskog uma i srca u svim pravcima putem njegovanja osjećaja ljubavi prema svemu što postoji u Svemiru.
PCAP International je međunarodna mreža organizacija posvećenih širenju i primjeni neohumanističkih načela u promicanju zaštite okoliša, zaštiti ugroženih biljnih i životinjskih vrsta od izumiranja, razvoju svijesti članova zajednice o vrijednostima održivog razvoja, poticanju pošumljavanja predjela ogoljenih prekomjernom siječom stabala te svih ostalih srodnih djelatnostina polju očuvanja prirodnog okoliša.
PCAP International je u Hrvatskoj osnovan 20. travnja 2000. godine, pod nazivom Međunarodno društvo za spriječavanje okrutnosti nad životinjama i biljkama.
Društvo koristi međunarodno priznatu skraćenicu PCAP International i izvorni engleski naziv. Osnovali su ga poklonici neohumanističkog pristupa problematici zaštite prirodnog okoliša iz nekoliko hrvatskih gradova (Zagreb, Rijeka i Karlovac).
Društvo je registrirano pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.
| Dan ljudskih prava |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Crveni križ Vojnić |
| Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CCI - podružnica Vojnić |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Karlovac |
| HHO podružnica Karlovac |
| Dan borbe protiv nasilja nad ženama |
| Ženska grupa KORAK |
| Ženska grupa Vojnić |
| Međunarodni Dan tolerancije |
| CRS Karlovac |
| ICMC Karlovac |
| Dan volontera |
| SKUC Karlovac |
| Svjetski Dan nepušača |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Dan protiv fašizma i antisemitizma |
| Udruga DOMAĆI |
| Ekološko društvo PAN |
| Dan biološke raznolikosti |
| Dan UNICEF-a |
Sjedište Društva je u Karlovcu.

PCAP International u Hrvatskoj organizira javna predavanja o problematici zaštite prirodnog okoliša, provodi javna okupljanja u svrhu poticanja društvene svijesti za potrebe očuvanja prirodnog okoliša, vodi radio emisije na lokalnim radio stanicama, izdaje svoje vlastito glasilo "Suncoglas", provodi javne akcije kao što su obilazak građana po kućama, dijeljenje letaka na ulicama, potpisivanje peticija za zaštitu prirodnog okoliša ili organiziranje izleta u prirodu i na poljoprivredna imanja koja provode načela bio-dinamičke i ekološke poljoprivredne proizvodnje.
Trenutno PCAP International radi na programu zaštite životinja u Karlovcu i Zagrebu, promicanju upotrebe bio-diesel goriva u Hrvatskoj i suradnji s Konjičkim klubom "Karlovac" na promicanju ideje terapijskog jahanja za invalidnu djecu.

Projekti PCAP Int. u Karlovcu su:

"Konje jašite, ne jedite ih!" je projekt koji PCAP Int. provodi u suradnji s Konjičkim klubom "Karlovac". Riječ je o lokalnoj kampanji promicanja humane upotrebe konja u svrhu rehabilitacije invalidne djece. Karlovac je jedan od malobrojnih gradova u Hrvatskoj koji ima lokalni projekt terapijskog jahanja za invalidne osobe. Međutim, lokalna vlast i poduzeća se na krajnje nezadovoljavajući način odnose prema ovom projektu. Niti jedno karlovako poduzeće ne financira ovaj vrijedan projekt, a lokalna gradska i županijska vlast izdvaja samo oko 10.000 kuna godišnje za ovaj program. U isto vrijeme se troše ogromna javna sredstva za lokalne zabave i pivske festivale dok za potrebe invalida nedostaje sluha među onima koji vode politički i privredni život lokalne zajednice. Žalosno je da ovaj projekt u Karlovcu financiraju donatori iz drugih sredina (Zagrebačka banka, LURA i sl.), dok se naša vlastita savjest tome oglušuje. Stoga je PCAP Int. u suradnji s KK "Karlovac" pokrenuo ovu kampanju osvještavanja lokalne zajednice za potrebu jače podrške ovom i sličnim programima za osobe s posebnim potrebama. Kampanja podrazumjeva izlazak konja KK "Karlovac" na ulice grada uz dijeljenje letaka koji pozivaju građane na sudjelovanje u ovom projektu. Uz to PCAP Int. provodi i kampanju prikupljanja sredstava među lokalnim poduzećima. Kampanja je pokrenuta u lipnju 2002. i nastavlja se do ispunjenja svojih ciljeva, a to je potpuno financiranje programa terapijskog jahanja u Karlovcu iz sredstava lokalne zajednice.

"Karlovčani za grad parkova!" je lokalna kampanja ozeljenjavanja novih dijelova grada. Iako je Karlovac znan kao "grad parkova", činjenica je da u zadnjih 50-tak godina nije izgrađen gotovo niti jedan novi park u gradu. Izuzetak je samo vrijedan projekt Šumarske škole u sadnji arboretuma. Osobito zanemareni su noviji dijelovi grada u kojima nije dovoljno učinjeno za bolje ozeljenjavanje okoliša oko betonskih zgrada iz komunističkog razdoblja masovne izgradnje. Gradsko poglavarstvo Karlovca je napravilo vrijedan napor u izgradnji šest novih dječjih igrališta u novijim dijelovima grada, iako za njihovo ozeljenjavanje nije bilo sredstava u gradskom proračunu. PCAP Int. se u ovom projektu ponudio kao partner lokalnim vlastima i prikupio sredstva za ozeljenjavanje dječjih igrališta i novijih dijelova grada. Projekt podrazumjeva široku mobilizaciju građana u novijim dijelovima grada i poticanje na uključivanje u sadnji drveća i ukrasnih grmova u svojim četvrtima. Ovaj projekt podupiru strani donatori AED (Academy for Educational Development) i Institut Otvoreno društvo Hrvatska (predstavništvo Soros Foundadtion u Hrvatskoj), dok lokalna vlast, preko svojeg javnog poduzeća "Zelenilo"d.o.o. sudjeluje u radu mehanizacije i stručnom nadzoru provođenja projekta. Vrijedno je napomenuti da je ove godine lokalna gradska vlast uspjela odvojiti oko 300.000 kuna za potrebe ozeljenjavanja našeg grada, što će građani moći i sami primjetiti tijekom jeseni 2002. godine, dok je PCAP Int. uspio prikupiti oko 100.000 kuna za dodatno ozeljenjavanje novijih dijelova grada koje će se provesti na proljeće 2003. godine. Time je PCAP Int. uspio povećati gradska proračunska sredstva za ozeljenjavanje grada za oko 30%. Ovaj je projekt dobar primjer uspješne suradnje udruge građana i lokalnih vlasti na riješavanju problema zajednice.

"Lokalna kampanja zaštite rijeke Mrežnice" je projekt koji PCAP Int. pokreće na području grada Duge Rese. Projekt financira Zagrebačka banka, a riječ je o mobilizaciji građana lokalnih mjesnih odbora u selima uz tok rijeke Mrežnice na zaštiti i čišćenju obala rijeke. Projekt podrazumjeva i edukaciju lokalnog stanovništva, djece i mladih u školama i vrtićima na području Duge Rese te poticanje suradnje građana i lokalne uprave i samouprave na pitanjima riješavanja zaštite toka rijeke Mrežnice.


PCAP International djeluje u Hrvatskoj na ostvarivanju slijedećih ciljeva:
- spriječavanje okrutnosti nad životinjama,
- pružanje pomoći ugroženim životinjskim vrstama te zaštita rijetkih i iščezavajućih vrsta od izumiranja spriječavanje okrutnosti nad biljkama te zaštita rijetkih i iščezavajućih vrsta biljaka od izumiranja,
- stvaranje osjećaja ljubavi za životinje i biljke putem obrazovanja i informiranja članova zajednice o korisnosti životinjskih i biljnih vrsta za osobni i društveni razvoj čovjeka i za ljudski okoliš,
- promicanje vegetarijanstva i zdrave prehrane općenito.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar