| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGA RESA

Centar za socijalnu skrb Duga Resa djeluje kao javna ustanova od 1997. godine rješenjem Ministarstva rada i socijalne skrbi Zagreb. U vremenu prije formiranje javne ustanove Centra je bio u sklopu Republičkog fonda socijalne zaštite Zagreb, a prije je djelovao kao SIZ socijalne zaštite tadašnje općine Duga Resa. Centar koristi poslovni prostor u zgradi Grada Duga Resa, na Trgu sv. Jurja.

Uredovno vrijeme Centra je ponedjeljak, srijeda i petak od 08:00-14:00 sati.
Utorkom i četvrtkom obavljaju se poslovi na terenu i administrativni poslovi.

U vrijeme neuredovnih dana djelatnici Centra gotovo uvijek obavljaju poslove i razgovore s korisnicima koji u te dane dođu u Centar, tako da praktički strogo uredovno vrijeme niti ne postoji.
Centar za socijalnu skrb Duga Resa svojom djelatnošću obuhvaća odručje grada Duga Resa, te općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić, što je ukupno više od 33.000 stanovnika.
U Centru je zaposleno 12 djelatnika, od čega 5 socijalnih radnika, diplomirani pravnik i upravni pravnik, te psiholog i ravnatelj, koji čine Stručno vijeće Centra.
Centrom upravlja ravnatelj, koji je za svoj rad odgovoran Upravnom Vijeću Centra i Ministarstvu rada i socijalne skrbi.
Opći socijalni rad je područje najšire djelatnosti Centra, te obuhvaća pružanje različitih oblika socijalne skrbi kao npr. pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu druge sobe, osobna invalidnina, pojačana briga i nadzor, pomoći roditeljima hendikepirane djece, jednokratne novčane pomoći, te drugi oblici pomoći, ovisno o potrebama korisnika.
Centar provodi postupke pri realizaciji smještaja odraslih i djece u ustanove socijalne skrbi, te u obitelji udomitelja, koje i obrađuje, te daje naputke udomiteljima za rad s pojedinom kategorijom smještenih korisnika u obitelj. Korisnici socijalne skrbi sve su osobe koje se trajno ili povremeno nalaze u stanju socijalne potrebe, bilo materijalno i financijski, bilo psihički ili savjetodavno.
Trenutno se u tretmanu Centra, na različitim oblicima socijalne skrbi nalazi oko 2.000 osoba, od čega najveći broj na pomoći za uzdržavanje, doplatku za pomoć i njegu druge osobe.
| Dan ljudskih prava |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Crveni križ Vojnić |
| Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a |
| CCI - podružnica Vojnić |
| PCAP International |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Karlovac |
| HHO podružnica Karlovac |
| Dan borbe protiv nasilja nad ženama |
| Ženska grupa KORAK |
| Ženska grupa Vojnić |
| Međunarodni Dan tolerancije |
| CRS Karlovac |
| ICMC Karlovac |
| Dan volontera |
| SKUC Karlovac |
| Svjetski Dan nepušača |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Dan protiv fašizma i antisemitizma |
| Udruga DOMAĆI |
| Ekološko društvo PAN |
| Dan biološke raznolikosti |
| Dan UNICEF-a |
Uvjeti za ostvarivanje prava na pojedini oblik socijalne skrbi propisani su Zakonom o socijalnoj skrbi i podzakonskim propisima, a ovise o različitim kriterijima, ovisno o materijalnom statusu obitelji, zdravstvenom stanju i dobi članova obitelji i drugim uvjetima, te je vrlo važno obaviti razgovor sa članovima obitelji i prikupiti što više podataka o svakoj obitelji.

U provođenju socijalno-zaštitnih mjera prema stanovništvu bitna je suradnja Centra s drugim organima i organizacijama, te jedinicima lokalneuprave i samouprave - gradom i općinama, županijskim službama, humanitarnim organizacijama, školama i zdravstvenim ustanovama, sudom i policijom, te naravno i drugim ustanovama i centrima socijalne skrbi. Financiranje djelatnosti Centra vrši se iz državnog proračuna i sredstava županije Karlovačke, a određena sredstva osiguravaju i grad Duga Resa i općine iz svojih socijalnih programa.

Organizacija rada i skrbi za korisnike obavlja se kroz pojedine stručne cjeline, a to su:
- skrbništvo
- skrb za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju
- obitelj i brak
- skrb za osobe s teškoćama u psiho-fizičkom razvoju i invalidne osobe
- skrb o starim osobama
- opći socijalni rad
- prognanici, povratnici i izbjeglice

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar