| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

UDRUGA DOMAĆIDomaći-udruga za kreativni razvoj nevladina je neprofitna, nestranačka udruga građana osnovana u svrhu osvještavanja, poticanja i podržavanja aktivnog sudjelovanja i suradnje članova zajednice s ciljem razvijanja potencijala i kvalitete života i mladih.
Udruga je registrirana u srpnju 2001, sa sjedištem u Karlovcu, i posjeduje višegodišnje iskustvo rada u lokalnim zajednicama kroz CRS-ov (Catholic Relief Services) program Udruženje roditelja i škole (Parent School Partnership).

Radno vrijeme udruge je od 08:00-16:00 sati. Odluka o odvajanju od CRS-a i osnivanju hrvatske udruge nastala je iz potrebe za nastavkom projekta.

Udruženje roditelja i škole te uveđenja dodatne metodologije i ciljane korisničke grupe u svrhu poboljšanja programskog utjecaja u zajednicama u kojima se želi djelovati.

Strateško područje djelovanja Domaćih teži razvijanju i korištenju kreativnih proaktivnih metodologija spram djece i mladeži, koje mogu pridonijeti razvoju civilnog društva u Hrvatskoj.
Na temelju višegodišnjeg iskustva u formiranju i razvijanju grupa volontera došlo se do spoznaje da djelovanje na lokalnoj razini i osnaživanje građanske inicijative može učiniti značajne pomake u razvoju civilnog društva općenito.

VIZIJA udruge je svijet u kojem sva djeca i mladi mogu živjeti slobodnim, produktivnim i dostojanstvenim životom s ciljem ostvarivanja svojih potencijala.

| Dan ljudskih prava |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Crveni križ Vojnić |
| Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CCI - podružnica Vojnić |
| PCAP International |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Karlovac |
| HHO podružnica Karlovac |
| Dan borbe protiv nasilja nad ženama |
| Ženska grupa KORAK |
| Ženska grupa Vojnić |
| Međunarodni Dan tolerancije |
| CRS Karlovac |
| ICMC Karlovac |
| Dan volontera |
| SKUC Karlovac |
| Svjetski Dan nepušača |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Dan protiv fašizma i antisemitizma |
| Ekološko društvo PAN |
| Dan biološke raznolikosti |
| Dan UNICEF-a |
CILJEVI udruge su:
- Povezivanje doma, škole i drugih subjekata u lokalnoj zajednici u cilju ostvarenja zajedničkih interesa
- Poticanje građanskih inicijativa za boljitak djece i mladih
- Uključivanje djece i mladih u život zajednice

Kako bi se ostvarili zadani ciljevi udruga se bavi slijedećim DJELATNOSTIMA:
- Istraživanjem postojećih modela suradnje doma, škole i drugih subjekata u lokalnoj zajednici
- Procjenom potreba u zajednici
- Organiziranjem seminara, predavanja, tribina, radionica, okruglih stolova, konferencija
- Podržavanjem i organiziranjem akcija u zajednici usmjerenih dobrobiti djece i mladih
- Posredovanjem pri suradnji škola, udruga, inicijativa građana na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
- Organiziranjem slobodnog vremena za djecu i mlade
- Pružanjem tehničke pomoći inicijativama u zajednici
- Organiziranjem javnih događanja (kulturnih, sportskih itd.)

DOSADAŠNJI PROJEKTI:
Udruženje roditelja i škole/Parent School Partnership (2001/2003) - Petrinja, Plaški, Vojnić, Gvozd, Hrvatska Kostajnica (donatori: CRS, Mercy Corps)
- Vježbajmo demokraciju kroz interaktivno učenje/Practicing Democracy through Interactive Learning (2001/2002) - Petrinja. Projekt se provodi u partnerstvu s Visokom učiteljskom školom Petrinja.(donator: Delegation of European Comission)
- Ljetni kamp za kreativni razvoj na otoku Ižu/Summer Camp for Creative Development (srpanj 2002) - sudionici iz 6 osnovnih škola: Petrinja, Vojnić, Gvozd. (donatori: OSCE, Royal Netherlands Embassy)
- Povežimo škole putem Interneta/School Connectivity (2002/2004) - 10 srednjih škola s područja Republike Hrvatske (donator: US Embassy, CRS)
- Škola, mladi, zajednica/School-Youth - Community(2002/2003) - Petrinja, Glina, Dvor, Plaški, Slunj, Karlovac.(donator: CRS)
- Klub mladih @Domachiz/Youth Center @Domachiz (2002/2003)- Karlovac (donator: AED)

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar