| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA KARLOVAC


Odbor za ljudska prava Karlovac utemeljen je u svibnju 1993. g. kao podružnica Komiteta za ljudska prava, a od veljače 1998. god registriran je kao samostalna nevladina, neprofitna i nestranačka udruga za ljudska prava i humanitarnu djelatnost za područje karlovačke županije. Naš ured radi svaki dan (osim srijede) od 09:00-13:00 sati. Odbor za ljudska prava Karlovac je nevladina organizacija koja djeluje na zaštiti i promociji ljudskih prava građana bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, spolnu ili bilo koju pripadnost.

- Zastupamo i promoviramo slijedeće vrijednosti:
- Zaštita ljudskih prava i razvoj ljudskih sloboda, prvenstveno kao prava jedinke, a tek na temelju toga, prava grupa uključujući i naroda
- Odbacivanje nasilja, a osobito rata, kao metode rješavanja sukoba među pojedincima, grupama i državama,
- Inicijative građana i njihovo pravo na samoorganiziranje u izgradnji autonomnog civilnog društva
- Komunikacija, suradnja i solidarnost ljudi radi zaštite slobode, ostvarivanja pravde i postizanja ekonomskog, socijalnog i ekološkog blagostanja za sve
- Aktivno zalaganje protiv militarizacije društva razvijanjem nenasilnih metoda.

Odbor je član Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava, Antiratne kampanje Hrvatske i UNITED-a (Europska mreža protiv nacionalizma, fašizma i rasizma). Od većih projekata završen je OXFAM-ov projekt "Krizna intervencija na području bivšeg sektora Sjever (kraj 1995. g. do rujna 1997. g.) i volonterski projekt "Dunjak sklonište za stare i nemoćne" (1996.g. do prosinca 1999.g.).

| Dan ljudskih prava |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Crveni križ Vojnić |
| Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CCI - podružnica Vojnić |
| PCAP International |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Karlovac |
| HHO podružnica Karlovac |
| Dan borbe protiv nasilja nad ženama |
| Ženska grupa KORAK |
| Ženska grupa Vojnić |
| Međunarodni Dan tolerancije |
| CRS Karlovac |
| ICMC Karlovac |
| Dan volontera |
| SKUC Karlovac |
| Svjetski Dan nepušača |
| Dan protiv fašizma i antisemitizma |
| Udruga DOMAĆI |
| Ekološko društvo PAN |
| Dan biološke raznolikosti |
| Dan UNICEF-a |
U 8. mjesecu 1998. g. osnovana je Ženska Grupa pri Odboru koja djeluje autonomno, a od ožujka 2001. g. registrirala se kao samostalna organizacija. Odbor surađuje s institucijama vlasti (stambene komisije, centri za socijalni rad, policijska uprava, ured pučkog pravobranitelja, itd.), sa međunarodnim organizacijama (UNHCR, OSCE, ECMM, CRS, ICMC, MPDL, UN Centar za ljudska prava), sa lokalnim NVO-ima (HHO, SDF) te sa nevladinim udrugama za ljudska prava na području Republike Hrvatske. Suradnja se temelji na međusobnoj razmjeni informacija, zajedničkim istupanjima kod predstavnika vlasti, na terenu i sl.

U 2001.g. Odbor je radio na projektima:
- Program povratka, praćenje sigurnosne situacije i stanja ljudskih prava na području karlovačke županije, u suradnji sa UNHCR-om, (Visoko Povjerenstvo UN-a za izbjeglice) implementarnim partnerom od 1997. g.
- Društveni centar Slunj, projekt financiran od strane EU, kojije imao za cilj razvitak razumijevanja i suradnje između građana različitih etničkih pripadnosti kroz edukativne inicijative, radionice sa djecom i mladima, pružanje pravne pomoći i javna predavanja.
- "Obrazovanje za razvoj civilnog društva", projekt koji je financiran od strane Vladinog ureda za udruge. Cilj projekta je bio promoviranje tolerancije i ljudskih prava kroz organiziranje javnih tribina, edukativnih predavanja i radionica i suradnje sa školama.
- Humanitarna radionica stolarskog tipa i mali popravci kuća
- Savjetovalište za civilno služenje vojnog roka
- Savjetovalište za kršenja ljudskih prava iz radno-pravnih odnosa.

Aktivnosti promocije i zaštite ljudskih prava uključuju:
- Direktan rad sa strankama u pružanju pravne, savjetodavne i psihosocijalne pomoći pojedincima, naročito pripadnicima ranjivih skupina (manjine, izbjeglice, prognanici, povratnici, žene, djeca…)
- Rad na terenu (praćenje procesa povratka, stanja ljudskih prava i sigurnosne situacije)
- Obnova povjerenja, ublažavanje konflikata, spajanje obitelji i pružanje pravne i druge pomoći pri ostvarivanju statusnih i vlasničkih prava građana te prava na povratak i obnovu
- Praćenje ljudskih prava kroz prisustvovanja sudskim raspravama (kao neutralni promatrači)
- Sakupljanje i pružanje humanitarne pomoći diskriminiranim socijalnim skupinama
- Promoviranje tolerancije i ljudskih prava kroz organiziranje javnih tribina, press konferencija, edukativnih predavanja na temu ljudskih prava, obilježavanje svjetski priznatih dana (Međunarodni dan ljudskih prava, Dan antifašizma, Dan žena, Međunarodni dan izbjeglica itd.)

U 2002. g. započeo je projekt Dječja kuća "Sunce", program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži financiran je od strane Ministarstva prosvjete i sporta, te ostalih donatora. Aktivnosti koje se provode su igraonice za djecu predškolskog uzrasta, kreativne radionice i slobodna igra za djecu od 8-14 godina, preventivne radionice za učenike osnovnih škola, pomoć u učenju, informatička radionica te radionice za roditelje i prosvjetne djelatnike. Sve navedene aktivnosti su besplatne za korisnike. Dječja kuća Sunce radi slijedećim rasporedom:
- Dječja radionica za predškolski odgoj-svaki dan od 09:00-11:00 sati
- Informatička radionica-ponedjeljak, srijeda i petak od15:30-17:00 sati.
- Pomoć u učenju (matematika, fizika, kemija i biologija)-ponedjeljak i srijeda od 10:00-11:30 sati, utorak i četvrtak od 16:00-17:30 sati
- Kreativne radionice-utorak i četvrtak od 15:30-17:00, subota od 10:00-11:30 sati
- Slobodna igra za omladinu-svaki dan od 17:30-20:00 sati.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar