| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Centar za socijalnu skrb javna je ustanova osnovana odlukom Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Centar za socijalnu skrb Karlovac osnovan je za područje grada Karlovac, općine Lasinja i općine Krnjak. Sjedište Centra je u Karlovcu, ul. Ivana Meštrovića br. 10, a radno vrijeme je od 07:00-15:00 sati.

Centar obavlja djelatnost socijalne skrbi sukladno zakonu i podzakonskim aktima na način da se stručni poslovi obavljaju u tri ustrojbene jedinice:

1) odjel socijalne skrbi za poslove općeg socijalnog rada i zaštite tjelesno i mentalno oštećenih osoba,
2) odjel zaštite djece, braka i obitelji za poslove zaštite braka, djece i obitelji i poslove skrbništva,
3) odjel za zaštitu i tretman djece i mladeži s poremećajima u ponašanju.

U Centru Karlovac i gore navedenim podružnicama rade stručnjaci sa višegodišnjim radnim iskustvom, te brojnim edukacijama iz struke.
Klijenti se za pomoć mogu obratiti kod 21 socijalnog radnika 5 diplomiranih pravnika, 2 psihologa i 1 defektologa, prof. soc. pedagogije.
Djelatnost socijalne skrbi je djelatnost od posebnog interesa za sigurnost države, a prvenstveno na dobrobit čovjeka pojedinca, koji se temelji na pristupu supsidijarnosti. To znači da je svaki pojedinac dužan (prvenstveno svojim radom, prihodima i imovinom) pridonositi sprječavanju, otklanjanju i ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti i ugroženosti svoje obitelji.
Kroz oblike pomoći socijalne skrbi ostvaruje se pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih i drugim građanima na sprečavanju i otklanjanju uzroka i stanja socijalne ugroženosti; pružanje potpore obitelji posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.

Posljedice procesa tranzicije i ratnih stradanja koje se još uvijek odražavaju na gospodarske i socijalne prilike utječu i na kretanje broja, strukture i drugih karakteristika korisnika socijalne skrbi.

Ovaj Centar naročito osjeća takve posljedice kroz povećan obim posla, a nastojeći što kvalitetnije zadovoljiti potrebe korisnika.
| Dan ljudskih prava |
| Crveni križ Vojnić |
| Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CCI - podružnica Vojnić |
| PCAP International |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Karlovac |
| HHO podružnica Karlovac |
| Dan borbe protiv nasilja nad ženama |
| Ženska grupa KORAK |
| Ženska grupa Vojnić |
| Međunarodni Dan tolerancije |
| CRS Karlovac |
| ICMC Karlovac |
| Dan volontera |
| SKUC Karlovac |
| Svjetski Dan nepušača |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Dan protiv fašizma i antisemitizma |
| Udruga DOMAĆI |
| Ekološko društvo PAN |
| Dan biološke raznolikosti |
| Dan UNICEF-a |
Stoga sa velikim zanimanjem pratimo osnivanje brojnih nevladinih udruga, a koje se između ostalog bave i socijalnim temama, te smatramo da ima puno prostora i potreba za zajednički rad i nadopunjavanje na dobrobit građana. Centar ima tri podružnice:

Podružnica Ozalj koja pokriva grad Ozalj, općinu Ribnik, općinu Žakanje. Sjedište se nalazi u Ozlju, Kurlikovac 1.
Podružnica Vojnić koja pokriva općinu Vojnić sa pripadajućim naseljima. Sjedište se nalazi u Vojniću, Trg S. Radića 1.
Podružnica Ogulin koja pokriva grad Ogulin, općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj sa pripadajućim naseljima. Sjedište se nalazi u Ogulinu, Vijenac 1, I. Marinkovića 1.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar