| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

ICMCICMC je skraćenica od engleske riječi International Catholic Migration Commision ili prevedeno na hrvatski jezik Međunarodna Komisija za Migracije. ICMC je osnovan 1951. godine od strane Vatikana kao reakcija na pitanje dva milijuna izbjeglica u poslijeratnoj Evropi.
Osnovani smo kao udruga odgovorna za katolički rad i pomoć izbjeglicama bez obzira na rasu, naciju i vjeru, te usklađivanje djelovanja drugih katoličkih udruga i partnera. Sjedište ICMC-a je u Ženevi u Švicarskoj.
ICMC je prisutan u svim kriznim žarištima u svijetu gdje se radi na programima humanog povratka raseljenih osoba sa fokusom na obrazovanju povratka, pristupu kreditima te zapošljavanju.
ICMC je u Hrvatskoj započeo sa svojim radom u kolovozu 1993. godine i danas radimo na nekoliko programa koji se realiziraju preko naših ureda u Zagrebu, Karlovcu, Kninu i Splitu.
Ured u Karlovcu radi svaki radni dan, u vremenu od 09:00-17:00 sati. U ožujku 1996. godine ICMC je počeo sa radom u Bosni i Hercegovini na programima mikrokreditiranja, kreacije zapošljavanja, stjecanja prihoda, doškolavanja i organizacije raznih tečajeva.

Uredi ICMC-a se nalaze u svim većim centrima u BIH-u. ICMC je uspješno dovršio MRP tj. Program povratka Manjina u suradnji sa CRS-om koji je započeo 01.05.1998.

Cilj toga programa je bio pružanje socio-ekonomske pomoći onim zajednicama koje omogućuju nesmetan povratak i reintegraciju povratnika.
| Dan ljudskih prava |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Crveni križ Vojnić |
| Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CCI - podružnica Vojnić |
| PCAP International |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Karlovac |
| HHO podružnica Karlovac |
| Dan borbe protiv nasilja nad ženama |
| Ženska grupa KORAK |
| Ženska grupa Vojnić |
| Međunarodni Dan tolerancije |
| CRS Karlovac |
| Dan volontera |
| SKUC Karlovac |
| Svjetski Dan nepušača |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Dan protiv fašizma i antisemitizma |
| Udruga DOMAĆI |
| Ekološko društvo PAN |
| Dan biološke raznolikosti |
| Dan UNICEF-a |
Program se implementirao u četrnaest općina: Vojnić, Plaški, Barilović, Sunja, Topusko, Krnjak, Dvor, Korenica, Biskupija, D. Lapac, Vrhovine, Otočac, Drniš i Gračac. Program je završen zaključno s 31.05.2000. godine. Na temelju uspješne realizacije ovog programa 01.06.2000. godine pokrenut je novi program socijalno-ekonomske pomoći. On se proveo u četiri do pet općina na osnovu mišljenja UNHCR-a, Veleposlanstva SAD-a iPRM-a. Program je završen 31. svibnja 2001. godine, a bio je financiran od Vlade SAD-a odnosno Ureda za stanovništvo, izbjeglice i migracije (PRM). Ovaj program se implementirao u šest komponenti:

- Materijalna pomoć privatnim poduzećima individualnim korisnicima,
- Seminar za poduzetnike i individualne korisnike,
- Program potpore zapošljavanju novih djelatnika,
- Radionice aktivne tolerancije,
- Projekti promicanja tolerancije,
- Projekti od opće koristi za zajednicu.

Novi program za poduzetne pojedince 2002-2003 ima za cilj podršku i ostvarenje povratka manjina u Hrvatsku. Ponuđen je program socijalno-ekonomske pomoći kroz ulaganja za poduzetne pojedince te podrška najugroženijim stanovnicima kroz planove otplate od strane osoba kojima je data donacija. U duhu podrške povratka, financiranje povratnika je zasnovano na dokazu o povratku okupirane imovine prijašnjem vlasniku. ICMC prihvaća prijave od osoba čije je mjesto boravka u regijama implementacije. Pojedinačna pomoć može iznositi do 1.500 USD, a programska procedura je slijedeća:
ICMC će pregledati sve primljene prijave i napraviti prvu selekciju onih koje najviše zadovoljavaju kriterije, a zatim će izvršiti provjeru na licu mjesta ukoliko to bude potrebno. ICMC će raditi u koordinaciji sa ostalima organizacijama u regiji prilikom odlučivanja koji će kandidati proći prvi krug. Biti će izvršene posjete na licu mjesta, te oni koji najbolje zadovolje programske kriterije biti će kontaktirani radi detaljnih informacija. Oni koji prođu konačnu selekciju biće pozvani da potpišu ugovor o donaciji. Ostale agencije biti će obavještene o tome tko je korisnik ICMC-ovog programa za ulaganja za poduzetnike pojedince. Pojedinačna pomoć može iznositi do 1.500 USD te će biti dana određenom broju pojedinaca u svakoj općini u kojoj ICMC implementira svoju program. Oprema nabavljena od strane ICMC-a će biti vlasništvo ICMC-a sve dok ugovorene obaveze otplate zajednici ne budu izvršene i dok to ne bude potvrđeno od strane ICMC-a.

Pored navedenog u 2002.-2003. godini provode se i slijedeći programi :
- Program dvostranog povratka Hrvatska-Bosna i Bosna-Hrvatska uz pružanje pomoći kod popravka kuća, nabavke namještaja i sl.
- Program povratka iz Jugoslavije uz pružanje najnužnije pomoći, kao i kod povratka iz Bosne.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar