| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

ŽENSKA GRUPA KORAKŽenska grupa Karlovac "KORAK" je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija koja djeluje na području Karlovca i Karlovačke županije u svrhu zaštite i promocije ženskih prava i prava djece s naglaskom na rad sa žrtvama obiteljskog nasilja. Pružamo pomoć svim ženama i djeci žrtvama nasilja bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu ili vjersku pripadnost. Ženska grupa Karlovac "KORAK" aktivno djeluje na području Karlovačke županije od kolovoza 1998. godine.
Vrste aktivnosti koje provodimo su slijedeće:
- SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja (655 925) koji radi svaki radni dan od 14.00 do 20.00 sati.
- Pružamo smještaj ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja. Sklonište za zlostavljane žene i djecu započelo je s radom 01. srpnja 2002. godine.
- Pružanje besplatne pravne i odvjetničke pomoći ranjivim skupinama žena (kao što su žene žrtve nasilja, povratnice, izbjeglice i raseljene osobe).
- Edukacijske aktivnosti koje se temelje na nenasilnoj komunikaciji, osvještavanju i osnaživanju žena u društvu.
- Terenski rad koji smatramo neophodnim radi direktnih kontakta sa žrtvama nasilja, te prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći.
- Aktivnosti na spriječavanju trgovanja ženama i djecom, a u svrhu seksualne eksploatacije.
Ženska grupa Karlovac "KORAK" je članica Ženske mreže Hrvatske, te je koordinacijski centar za područje Zagrebačkog prstena. Također smo centar Ženske mreže Karlovačke županije. Naše su aktivistice članice Županijske koordinacije za ljudska prava i Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. Surađujemo sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i državama bivše Jugoslavije, a također smo članica nekoliko međunarodnih mreža (Equality Now, NEWW, Karat Coalition). Radno vrijeme ureda je od 09:00-16:00 sati, a rad sa strankama je od 10:00-14:00 sati.
| Dan ljudskih prava |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Crveni križ Vojnić |
| Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CCI - podružnica Vojnić |
| PCAP International |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Karlovac |
| HHO podružnica Karlovac |
| Dan borbe protiv nasilja nad ženama |
| Ženska grupa Vojnić |
| Međunarodni Dan tolerancije |
| CRS Karlovac |
| ICMC Karlovac |
| Dan volontera |
| SKUC Karlovac |
| Svjetski Dan nepušača |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Dan protiv fašizma i antisemitizma |
| Udruga DOMAĆI |
| Ekološko društvo PAN |
| Dan biološke raznolikosti |
| Dan UNICEF-a |
Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar