| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

HHO PODRUŽNICA KARLOVAC


HHO za ljudska prava je hrvatska podružnica Međunarodne helsinske federacije (IHF), zajednice nevladinih udruga za zaštitu ljudskih prava koje u 37 članica Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi nastoje uvesti međunarodne standarde u zaštiti ljudskih prava. Djelovanje se temelji na sprovođenju načela Završnog akta usvojenog na Konferenciji o sigurnosti i suradnji u Europi, održane u Helsinkiju u kolovozu 1975. godine u kojemu se po prvi puta naglašava obveza poštivanja ljudskih prava bez čega nema trajnog mira, sigurnosti i suradnje među zemljama. Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava osnovan je u Zagrebu u ožujku 1993. godine sa zadaćom da nadgleda sve vidove ugrožavanja ljudskih prava, da pomaže i štiti sve one čija su prava ugrožena te da promiče vrijednosti civilnoga društva u Hrvatskoj. Odbor HHO sačinjavaju 24 člana koja su ugledna i priznata po svome radu u Hrvatskoj. Sve njih ujedinjuje ista vizija Hrvatske kao države vladavine prava, gdje će ljudska prava svakog njezinog državljanina biti u potpunosti poštivana, bez ikakve diskriminacije i odgode.
Operativne zadatke HHO obavlja preko šest suradnih centara diljem Hrvatske. Karlovački suradni centar je jedan od prvih formiranih. Nažalost, isti je imao i pauzu u svom radu (oko dvije godine) sve do 01.07.2001. godine kada je ponovno otvoren ured.
Ured prima stranke ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09:00-15:00 sati.
Utorak i četvrtak su predviđeni za ostale regularne aktivnosti.
Stranke se mogu najaviti i telefonski ili pisati na adresu ureda.
| Dan ljudskih prava |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Crveni križ Vojnić |
| Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CCI - podružnica Vojnić |
| PCAP International |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Karlovac |
| Dan borbe protiv nasilja nad ženama |
| Ženska grupa KORAK |
| Ženska grupa Vojnić |
| Međunarodni Dan tolerancije |
| CRS Karlovac |
| ICMC Karlovac |
| Dan volontera |
| SKUC Karlovac |
| Svjetski Dan nepušača |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Dan protiv fašizma i antisemitizma |
| Udruga DOMAĆI |
| Ekološko društvo PAN |
| Dan biološke raznolikosti |
| Dan UNICEF-a |
Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar